DENTAL TREND, spol. s r.o.
Antolská 4/3721
85107 Bratislava

IČO: 35720191
DIČ: 2020266974
IČ DPH: SK2020266974

Zápis v registri Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vo vložke číslo 14874/B

dentaltrendsro1@gmail.com

Sales/predajca : Tilda Némethová, +421 917 071 555

Servis: Richard Sass, +421 915 693 042

Gustav Németh , +421 905 306 094

Konateľ: Karol Németh, +421 905 627 367

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Prevádzková doba (dostupnosť na tel. linke / e-maily): Pondelok až Piatok od 9.00 do 17.00

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O.BOX 5
820 07 Bratislava 27
tel.: 02/58272 172
e-mail: ba@soi.sk