UNIVERSAL TOP WITH STAR

UNIVERSAL TOP with Star, navrhnutý tak, aby ponúkal najefektívnejšie ergonomické prostredie z hľadiska optimálneho plánovania priestoru pre prax, pohodlia a funkčnosti zubného ošetrenia, kombinuje ľahko pohyblivú lekársku konzolu namontovanú na strope s technológiou S.P.R.I.D.O. technológia so stojacím stĺpom cuspido a konzolovou stoličkou MOON s motormi s jemným štartom. Špičkové elektronické zariadenia umožňujú inštaláciu až 5 rôznych nástrojov a jednoduché prepínanie medzi sebou pomocou prednastaveného pamäťového systému. Na základe vášho zubného ošetrenia môže bezkefkový mikromotor bežať cez systém riadenia otáčok a krútiaceho momentu alebo len cez nastavenie riadenia otáčok v prípade kefkových mikromotorov.

Kategórie: ,